Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Ervaringen met biobrandstoffen

KBN - IVR - NOVE - VOS

 

Vergroening in de binnenvaart kan door het bijmengen met biobrandstof. Om zicht te krijgen eventuele problemen en te werken aan oplossingen, hebben een aantal organisaties een meldpunt-binnenvaart opgezet, waarbij dit meldpunt nu is ingericht op ervaringen met biobrandstof te verzamelen. U kunt uw ervaringen met de alternatieve brandstof melden, negatief en positief.

Heeft u vragen: stuur een e-mail

Algemene gegevens
(Deze vraag is verplicht)
Het meldpunt garandeert volledige anonimiteit van de berichtgever. Anonieme opgaven kunnen niet in behandeling genomen worden. U kunt benaderd worden over het ophalen van brandstoffilters.
(Deze vraag is verplicht)
Geef aan hoe u het schip gebruikt:
Wat is de lengte van het schip:
meter
Omschrijving probleem
Wanneer u kiest voor optie 1: "Ik heb helemaal geen problemen" dan vervallen de vervolgvragen.
Gegevens in relatie tot de brandstof
Datum signalering probleem:
Datum/tijd kiezen
Datum laatste bunkering:
Datum/tijd kiezen
Aantal liters bunkering:
Liter
Totaal inhoud bunkertanks:
Liter
Naam leverancier:
Was de voorgaande bunkering van dezelfde leverancier:
Staat op de leveringsbon / factuur de brandstofsoort gespecificeerd:
Gegevens brandstof waarbij problemen voorkomen
Soort brandstof
Hebt u bewust naar deze brandstof gevraagd:
Gebruikt u al langer deze brandstof:
Gebruikt u toevoegingmiddel in de brandstof:
Zo ja, welke:
Gegevens brandstoftank
Ligt de brandstofbunker tegen de huid:
In geval van een dagtank, ligt die tegen de huid:
Gaat de retourbrandstof naar de bunkertank:
Is het mogelijk de bunker periodiek te reinigen:
Wordt het water regelmatig afgetapt:
Wanneer is de bunker voor het laatst gereinigd:
Datum/tijd kiezen
Gegevens filter
Is er een brandstof / wateralarm voorzien:
In welke brandstoffilter ontstond een probleem:
Soort filter
Is er zichtbare verontreiniging:
Wat voor verontreiniging:
Wat is de normale standtijd van de filters:
Na hoeveel filteruren trad het probleem op:
Algemene vragen
Buitentemperatuur (bij benadering):
°C
Machinekamertemperatuur (bij benadering):
°C
Zijn er brandstofmonsters beschikbaar:
Hebt u de vuile filter bewaard voor analyse:
Merk en type motor: 
Wat is het bouwjaar van uw motor:
Hoe is de algemene staat van onderhoud van uw motor:
Is de smeerolie afgestemd op uw type motor en brandstof:
Zijn er aan uw motor verder nog andere brandstof gerelateerde schades of is er overmatige slijtage waargenomen: 
(korte omschrijving)
Zijn er tijdens de vaart gevaarlijke situaties ontstaan die terug te voeren zijn op een haperende brandstoftoevoer: 
(korte omschrijving)